2020-01-29 16:30Press releases

Internetstiftelsen och Meet in Grid utvecklar innehållet på SETT tillsammans

Cecilia von Schedvin & Kristina AlexandersonCecilia von Schedvin, Meet In Grid & Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen

Till årets SETT har Meet In Grid, som är ansvarar för konferensprogrammet, samarbetat med Internetstiftelsen. Internetstiftelsen kommer att erbjuda tio föreläsningar under två dagar med fokus på digital kompetens och källkritik. Meet in Grid som sedan SETT:s början år 2011 har ansvarat för konferensinnehållet för SETT - Skandinaviens största mötesplats inom det moderna lärandet - ser nu fram emot att kunna erbjuda ett ännu bredare program tillsammans med Internetstiftelsen.

 

”I år breddar vi innehållet på konferensen tillsammans med Internetstiftelsen. Genom samarbetet med Internetstiftelsen ges lärare möjlighet att fördjupa sig i frågor som rör digitalisering och skolans uppdrag”, säger Cecilia von Schedvin, projektansvarig på Meet In Grid.

 

”Genom vårt fokus på digital kompetens kan fler lärare få möjligheten att utveckla sin digitala kompetens. I vårt program för SETT har vi valt att lyfta frågor som rör allt från hur lärare kan hantera föräldrar som är skärmskeptiska, till hur lärare kan integrera digital kompetens i undervisningen. Vi ser SETT som en möjlighet att dela med oss av vår kunskap och genera möten kring lärande och samtiden,” säger Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen.

 

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidslärare, pedagog, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära.

 

Cecilia von Schedvin tar från i år över ansvaret för innehållet och vill lägga mer fokus på läroplan och skolans värdegrund.

 

"Det är lätt att glömma bort skolans större uppdrag i vardagen, men SETT ska ta hänsyn till hela läroplanen, inte bara kursplaner eller specifika ämnen. SETT är Sveriges i särklass största och mest prisvärda konferens för lärare och rektorer och att kunna erbjuda och fördjupa programpunkterna tycker jag är mycket viktigt," säger Cecilia von Schedvin projektledare för SETT på Meet in Grid.

 

 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. De verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. Exempel på satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Internetstiftelsens vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

 


About Meet In Grid

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi, det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. Meet In Grid arrangerar Förskola21, Skolledare21 och är medarrangörer till SETT, SETT SYD, och SETTdagene.

Contact(s)

Moa Backman
Marketing Manager
Moa Backman
Cecilia von Schedvin
Project Manager
Cecilia von Schedvin