2018-10-02 09:17Press releases

Kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan

Förskola21 appAppen Förskola21

Idag lanserar Meet In Grid kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan, distribuerad i en helt ny app, Förskola21, tänkt att användas på både individ- och verksamhetsnivå. I appen finns material att ta del av enskilt eller tillsammans i större grupper. Innehållet består dels av filmer med frågeställningar och dels uppföljande quizzar. Allt fortbildningsmaterial i appen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

- Jag är verkligen stolt över att vi kan tillgängliggöra fortbildning för alla som arbetar i förskolan, eftersom vi verkligen behöver en mer likvärdig förskola, säger Katinka Leo, projektansvarig för appen på Meet In Grid. 

De första fem filmerna berör utbildning och undervisning förskolan och i ett fördjupat  samtal med förskoleforskaren Christian Eidevald. Materialet får användas helt fritt för internutbildning i svensk förskola. 

Förskola21 som också är en mötesplats och konferens för all personal i förskolan förstärks nu med en app för att kunna erbjuda fortbildning under hela året till all personal i förskolan. 

Det här är ett led i vår strävan att i det lilla göra skillnad på riktigt, säger Fredrik Svensson VD på Meet In Grid.

Appen Förskola21 finns tillgänlig i Appstore och Google Play.


About Meet In Grid

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi, det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. Meet In Grid arrangerar Förskola21 och är medarrangörer till SETT, SETT SYD, SETTdagene och GamifyUs

Contact(s)

Moa Backman
Marketing Manager
Moa Backman
Fredrik Svensson
CEO
Fredrik Svensson