2018-06-13 14:57Press releases

Rektorsakademien Utveckling byter namn till Meet In Grid

Rektorsakademien Utveckling AB byter namn till Meet In Grid AB den 6 mars 2017. Anledningen till namnbytet är att ta vidare företagets mission om ett ökat lärande till en ny nivå även utanför skolans domäner.

Att vi nu byter namn är ett naturligt steg för oss på Rektorsakademien Utveckling. Idag är lärande en ständigt pågående process som fortsätter genom hela livet och det är i mötet tillsammans med andra i ”gridden” som långsiktig förändring sker och förstärks, säger Fredrik Svensson, företagets VD och grundare.

Meet In Grid kommer att producera nya moderna arenor för lärande och förändring samt att fortsätta med redan etablerade arenor som till exempel SETT, SETT SYD och SETTdagane. Syftet med arenorna är att skapa klarhet kring frågor, produkter och områden så att de blir lättare att förstå. Meet In Grid vill förenkla i en tid av komplexa strukturer.

Rektorsakademien Utvecklings ambition är att tillhandahålla mötesplatser för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera utbildning, för ökat lärande. Vårt arbete föds ur en drivkraft att göra saker, tillsammans med våra samarbetspartners, som konstruktivt bidrar med något nytt. RAU är bland annat medarrangörer till SETT, SETT SYD, och SETTdagene


About Meet In Grid

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi, det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. Meet In Grid arrangerar Förskola21 och är medarrangörer till SETT, SETT SYD, SETTdagene och GamifyUs

Contact(s)

Moa Backman
Marketing Manager
Moa Backman
Fredrik Svensson
CEO
Fredrik Svensson