2018-10-24 11:52Press releases

Sveriges viktigaste chefer möts på Skolledare21

Fredrik Svensson, Vd Meet In Grid & Ann Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet SkolledareFredrik Svensson, Vd Meet In Grid & Ann Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

Nu samlas Sveriges viktigaste chefer - våra skolledare - på en ny mötesplats, Skolledare21. Skolledare21 är en återkommande konferens, mötesplats och gala för alla Sveriges alla skolledare, vårt lands viktigaste chefer. Arrangemanget går av stapeln 28 februari till 1 mars 2019 på Berns Salonger och China teatern i Stockholm. Producent är Meet In Grid i ett nära samarbete med Lärarförbundet Skolledare. 
 
Innehållet har tagits fram i dialog med biträdande rektorer, rektorer, förskolechefer och skolchefer i både kommunal och fristående verksamhet över hela landet.
 
”Meet In Grid är en perfekt samarbetspartner för Lärarförbundet Skolledare. De är erkänt skickliga arrangörer. Vi delar också samma intresse för skolutveckling, skolledares yrkesutveckling och en skola som utvecklas genom spännande möten”, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman ordförande Lärarförbundet Skolledare. 
 
Mötesplatsen består av en konferens med fokus på ledarskap med relevanta och intressanta programpunkter av hög kvalitet som vilar i yrkesnära teman, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och riktar sig till alla ledare som är verksamma i skolan, men även lärare som vill ta steget att så småningom bli skolledare.
 
Galan på Berns där särskilt skickliga och spännande skolledare lyfts fram och ges det viktiga erkännande som de förtjänar i en prisutdelning  omfattar fyra olika priskategorier. Alla som arbetar i svensk förskola och skola kommer att kunna nominera kandidater genom hemsidan www.skolledare21.se inom kort. 
 
”Vi gör detta tillsammans med Lärarförbundet Skolledare eftersom vi delar värderingar och syn på vikten av svensk skolas skolledare och skolans roll i samhällsbygget”, säger Fredrik Svensson VD, Meet In Grid. 
 
I konferensprogrammet finns talare som Jonna Bornemark, Gabriella Ekström Filipsson, Ingvi Hrannar Ómarsson & Mia Kleregård. 


About Meet In Grid

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi, det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. Meet In Grid arrangerar Förskola21 och är medarrangörer till SETT, SETT SYD, SETTdagene och GamifyUs

Contact(s)

Moa Backman
Marketing Manager
Moa Backman
Fredrik Svensson
CEO
Fredrik Svensson